عناوين مطالب سایت
KHABE ROKHE NAZE TO

MAHE MAN

من و دل ، دل و من

از عطرِ گیسوانت

غارتگرانِ بی شَرم

سرایِ خاموش

دردِ نَهان

معشوقِ سفر کرده

من و عشق

قبلهٔ عشق

بر تُربتِ من

دِلبری دگر

قِساوت

عِطر تنِ تو

در انتظارِ او

قرارِ عشق

وداع

عاشقِ سر در گریبان

لاله هایِ عاشق

SHARABE ESHGH KHARABE ESHGHG

عاصی

چون نیلِ پُر خروش

شوقِ وِصال

غمِ فِراقِ تو

SETIN

معشوقِ آسمانیِ من

I2

خوابِ معشوق

yoozone parsi bakhtiyari

DELSHEKASTE

عشقِ ویرانگر

در انتظارِ وصل

از شَرَرِعشق

در یک شبِ سردِ زمستانی

غمِ دوریِ تو

لیلیِ بیقرارِ من

دُخترکِ خیالِ من

یک نگاهِ ساده

خیالِ عاشق

خوابِ آشفته

جُرعْه شرابِ نابِ عشق

غرقِ در عَطَش

گُلِ مَی نا سُهر

آسارهٔ عشق

چی شونَمی وِه گُلزار

زِمِسونِ کلاری

رویایِ وَصل

من ماندم و غمِ تو

از این حالم چه میدانی ؟

طاعتِ عشق

دشتِ خون

فرشِ گُل

تقدیم به روحِ بلند و پرفتوحِ سردارِ رشیدِ اسلام ، شهید محسن

شبِ سردِ زمستانی

ختمِ عُسرت

تَبِ داغِ پریشانی

رها از بندِ غیر

گُلبانگِ پیروزی

شبِ پریشانی

هوایِ کوچ

دُحدَرِ لور وُ کُرِ بختیاری

چون بحرِ بیکرانه

تابِ رُخِ تو

گریز از بندِ عشق

بهترین قافیهٔ شعرِ من

سَوَق

نازِ معشوق

چشمِ بیمارِ تو

GHAME DEL

شمعِ مأوایِ عشق

کاش که می گفتمت

I1

وِه بَندِه بُرگاِیِ گُل

غُنچْه لبِ نازِ تو

BELAZEYE ESHGH

پِسینی زِه خزون

اوجِ غم

نوگُلِ بهاری

لیوهٔ تِیات

گُدار

زانویِ غم

رَهِ حق

خیالِ هر دو چشمت

شیشهٔ دل

زود آمدی ، ولی دیر شده

در حَسرَتِ مَی

قصهُ عشق

چشم به رَه

عاشقْ دلِْ پریشان

تَبِ آغوش

در بَزمِ معشوق

اشکِ غم

اشکِ وِصال

غُبارِ انتظار

H8

H9

آی سو

ASHEGHE ZAMINI VA MASHOGHE ASEMANI

گنجینهٔ غم

به عشقِ معبود

تابِ رُخ

H7

شیرین و فرهاد

تَب و تابِ عشق

دریایِ غم

من و ساغر و مَی

H6

در تَبِ تو

قافیهْ شعرِ من

اشرفِ پُر ادعا

H4

جزعشقِ تو

آواهٔ غُبارِ غم

G4

G5

G6

G7

G8

G9

H1

H2

تامرزِ آشنایی

H3

بهترین و زیباترین قلمم ( شعرم ) برای استادم ( برادرم ) :

دُخترانِ تُرکِ شیرازی و تُرکِ تبریزی در مَنظَر و توصیفِ شا

D9

بهترین و زیباترین قلمم ( شعرم ) برای استادم :

SHABNAM VA GOL

D7

D8

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

عاشقْ دلْ

وِه سَیلِ مُنگَشت و قارون

غمِ تو

به ضیافتِ بزمِ من

وِصالِ عشق

D2

D3

D4

D5

D6

B8

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

D1

رِچ ( یخ )

VARGHEYE ESHGH

مَنظَرگه نگاهِ من

وِ کِلِ مو

شبِ تنهاییِ من

بویِ تنِ تو

تَبِ عشق

رِچ ( یخ زده )

یادِ یاران

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

BAHAR

((( )))

فقط با عشقِ تو

از جان گذشته

یوزهای پارسی : سربازانِ آقا امام زمان ( عج )

ESHGHI DEGAAR

حضور بر آرامگاه حافظ و قلمی در وصف او :

KHABE NOOSHIN

بیادِ مردانِ خدا

دستِ سرنوشت

بَنگِ کِل ، بَنگِ گالِه

VAILONE GHOVARE ESHGH

در دامِ تو ، در بندِ غم

عدالت یعنی = دستهای پینه بستهٔ مولایم علی ( ع )

از نگاهِ معشوق

غُبارِ غم

گنجِ بیقراری

بختِ مو

هَوَسِ رُخِ تو

در هوایِ مَستی

فِراق

GOOLBANGE AAZAN

-----------------------------------------------------

بی خبر

لیوهٔ گُل

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0216 ثانیه