آتشینْ عشق

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
   هرفَی که بَری ، یاری ، دو تا تِیاته    مونِه  لیوِه  ایکُنی  ،  وِه شیرِ داته    خوای بِری زِه تَیم بُرو،اما بدون که    هرکُجِه  بِرِی ،  دلُم  هَمَش   واباته      شهریورماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری ) ۰ ۰ ۹۶/۰۶/۰۹ داوود جمشیدیان
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1396 ساعت: 21:02
برچسب‌ها : لیوهٔ,تِیات,
  وِه   گُدار   زِه    تیَلِت   ،   بِل  بگُدردُم   بِنیَهر   وِه   رنگِ  ریم  ،  دُنیای  دردُم   عاشقُم  کِرده تِیات ،  سیت  کوه گِرِهدُم   تو    سِتینِ   دِلُمی   ،   دورِت   بِگَردُم      شهریورماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری ) ۰ ۰ ۹۶/۰۶/۰۹ داوود جمشیدیان
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1396 ساعت: 21:02
برچسب‌ها : گُدار,
  همه عمرم  ،  پریشان تو بودم    ندانستی ، که حیران  تو بودم   گرفتم دست  ، زانویِ  غمت را   به جُرم عشق ، ویران تو بودم      شهریورماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری ) ۰ ۰ ۹۶/۰۶/۰۹ داوود جمشیدیان
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1396 ساعت: 21:02
برچسب‌ها : زانویِ,
  خونِ رَزان نَنوش، که مستت کند   تا   به   ابد    باده    بدستت  کند   به راه حق برو،که حق ماندنیست   مرو  رَهی ،  که مَی پرستت  کند                                  شاعر معاصر :  داوود جمشیدیان ۰ ۰ ۹۶/۰۵/۲۹ داوود جمشیدیان
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 1:06
برچسب‌ها : رَهِ,
دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۲۵ ق.ظ   دراین سرایِ خلوت ، مستِ شرابِ نابم   خیالِ چشم و زُلفَت، ربوده است خوابم   بیا دَمی گُذر کن  ، از این گذرگَهِ عشق   مرا رها کن از غم ، که من زمَی خرابم                                   شاعر معاصر : داوود جمشیدیان ۰ ۰ ۹۶/۰۵/۳۰ داوود جمشیدیان
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 1:06
برچسب‌ها : خیالِ,چشمت,
  از  پرتوِ عشق ،  جانِ ما می سوزد   چون شید، که در دلِ سما می سوزد   گر کس شِکند  شیشهْ دلِْ عاشقِ زار    از تَرکش آن ، عرشِ خدا می سوزد        شهریورماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ۰ ۰ ۹۶/۰۶/۰۲ داوود جمشیدیان
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 1:06
برچسب‌ها : شیشهٔ,
  بَحرِ  اشکم   ز سرِ   گونه  سرازیر  شده   به سراغم  آمدی  زود  ،   ولی  دیر شده   گرچه تابِ رُخِ من شاد وجوان است هنوز   بِنِگر بر این دلم ، که تا چه حد  پیر  شده                              شاعرِ مُعاصر : داوودِ جمشیدیان                                           مُردادِ ۱۳۹۶ ۰ ۰ ۹۶/۰۵/۲۱ داوود جمشیدیان
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 15:32
برچسب‌ها : زود,آمدی,ولی,دیر,شده,
   از شوقِ رُخَت ،  دوباره سرمست شدم    در حَسرَتِ مَی  ،  پیاله  در دست  شدم    پُر  کن  تو پیاله  را که مُردَم  ز عَطَش    من نیست بُدَم ، ز عشق تو هست شدم              شاعر معاصر :             داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری ۰ ۰ ۹۶/۰۵/۲۴ داوود جمشیدیان
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 15:32
برچسب‌ها : حَسرَتِ,مَی,
  سوخت لبم از عَطَش ، از مَیِ نابت بده   لحظهٔ نوشینِ عشق ، از دلِ خوابت بده   حَسرتِ دیدارِ تو ، هوش ربود از سرم   حالِ خوشِ وَصل را ، ازتَب و تابت بده            شاعرِ مُعاصر :                 داوودِ جمشیدیان ، مُتِخَلِص به مَجنونِ بختیاری ۰ ۰ ۹۶/۰۵/۲۷ داوود جمشیدیان
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 15:32
برچسب‌ها : قصهُ,عشق,
  در شبِ تنهایی ام ،  در تبِ تو سوختم   بر  دلِ  بیتابِ  خود  ، آتشی  افروختم   بُرد مرا در عَطَش ، شوقِ وِصالِ رُخَت   چشم به را و رَهَت ، تا به سحردوختم       مردادماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری ) ۰ ۰ ۹۶/۰۵/۲۷ داوود جمشیدیان
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 15:32
برچسب‌ها : چشم,رَه,