رنک الکسا شما بروز شد : 0 آتشینْ عشق

آتشینْ عشق

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

  باد   اِوَی   گُلُمه   بُرد   ،   کَدوم  بُریدِه

  چی سیاهی  بختِ مو  ،  هیشکی  ندیده

  عزیزه    دلِ    مونه    بُردِن    زِ  دَسُم

  کِی مِنِه چاسِ ظُهری ، ایجورهو  دیده ؟

 

   فروردین ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

 

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:02
برچسب‌ها :
  بجز  از   فِراقِ   رویَت  ،   دلِ  من   غمی  ندارد   چه خوش است شورِ عشقت  ،  ز دلم غمی درارد   به ضیافتِ  من  آی و  ،  به  کنارِ  من  تو  بِنشین   که  دل  از  میانِ  خوبان   ،  هَوَسِ  رُخِ  تو  دارد      فروردین ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:02
برچسب‌ها :
  آنشب که مست بودم  ، غافل بُدم که مستم   مجنون شدم به عشقت،جامِ مَی ام شکستم   در آن هوایِ مَستی ، من بودم و  تو بودی   با تابِ  زلفِ  تو که ، افتاده  بود  به دستم                                     شاعر معاصر : داوود جمشیدیان                                                          بهارِ ۱۳۹۶
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:02
برچسب‌ها :
  داغِ   فِراقِ    رویَت   ،  آتش   زده   بجانم   افسوس که من  نشان از  ،  مأوای تو ندانم   خو کرده دل بر این غم ، سررفته در گریبان   آواره   و   پریشان   ،   در  پَیِ   آن  نشانم      فروردین ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:02
برچسب‌ها :
    شاهکاری جدید در ادبیاتِ کودک :                    تقدیم به تمامیِ کودکانِ ایران زمین ،                            گُلبانگِ اذان     بانگِ اذان که میاد     مامان نماز میخونه ،     در حال حرف زدن با     خدایِ مهربونه ،     منم کنارِ و پیشش     یه گوشه ای از خونه ،     مثلِ  اون که با دستاش     رو به خدا میمونه ،     با اون نماز میخونم     با لَحنِ  بچه گونه ،     توی نمازم میگم     که هیچ کسی
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:02
برچسب‌ها :
 برای پدر،عشقِ بی بَدیلم، که خدا را هرروز در چهرهٔ مَملو از مِهرَش میدیدم.             امپراطورِقلبِ من      عزیز  و هستی و  جانم  پدر  بود    کثیر   و   بَرکتِ   خانَم    پدر  بود    نَهَم سر  با جَبین   بر  خاکِ پایش    که مادر عشق و ، سلطانم پدر بود                                         شاعرِ مُعاصر : داوودِ جمشیدیان                                               بهار ۱۳۹۶  
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:02
برچسب‌ها :
  چه کنم که بازعشقم ، ز دلم خبر ندارد؟   به سرا و محفلِ من ،  هَوَسِ گُذر  ندارد   بشکست این دلِ من ، ز تَبِ شبِ جدایی   به دلِ شکسته شوقِ ، دگری بسر ندارد       فروردین ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:02
برچسب‌ها :

  یو چَن وقت لیوِ یوم ، هی ایزنُم جار

   نَدونُم  چه  کُنُم   وا  اِی  دلِ   زار ؟

  بیو  که مو  دیه  سیت  کوه  گِرِهدُم

  که سُخ کِردِه  دلُم   سی  وقتِ  دیدار

 

   فروردین ماه ۱۳۹۶ --- داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:02
برچسب‌ها :
                        خزانِ زود رس      صدایِ تازیانهٔ  باد                    شاخه ها را به رقص در می آورد  .                                                    شاید خزان                                        این بار ،                          زودتر هوایِ رسیدن به سرش زده .                                                                                                        شاعرِ مُعاصر : دا
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:02
برچسب‌ها :
  بیا  مجنون  که  وقتِ  رفتن  آمد   که کوچ ازکوی وازاین برزن آمد   بیا  تا پر کشیم  ما  سویِ  معبود   که  شوقِ  دل  ز  دنیا  کَندَن  آمد                            شاعرِ مُعاصر : داوودِ جمشیدیان ( مَجنونِ بختیاری )                                                          بهارِ ۱۳۹۶
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:02
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23 صفحه بعد