آتشینْ عشق | بلاگ

آتشینْ عشق

تعرفه تبلیغات در سایت
     خوابِ رُخِ نازِ تو     دیشب رُخَت باز ، آمد به خوابم   دل را به کامِ ، عشقِ تو دادم   رویَم به شوقَت ، آغوش بُگشود   هر دو لبانم ، رویِ لبت بود   تا صُبح باتو ، من مست بودم   زُلفِ تو را من ، در دست بودم   بُرد آن خیالت ، هوش از سر من   عِطر تو پیچید ، در بستر من   رفتی زخوابم ، دیوانه گشتم   بی تو اسیرِ ، پیمانه گشتم   از من گرفتی ، عِطرِ تنت را   بر دل نَهادی  ، اوجِ غمت را   از خوابِ نازم ، ناگه پریدم   اشکِ غمت را ، بر گونه دیدم   از وَصلِ عشقَت ، من دل بُریدم    همتایِ این خواب ، هرگز ندیدم .                                      شاعر معاصر : داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون                                                            شب یلدای ۱۳۹۶    ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 20:01
   روایتی از عشق در یک غروبِ سرد و غم انگیزِ پاییزی :                        ماهِ من    ای ماهِ من کجایی ؟ امشب غمِ تو دارم   در حَسرتِ نگاهت ، بیتاب و بیقرارم   ما را رها نمودی ، با این غم فراوان   سرگشته و پریشان ، افتاده در غبارم   هوش از سرم رُبوده ، تابِ نگاهِ مَستَت   کی میرود زمستان ، سر میرسد بهارم ؟   میسوزدازعَطش لب،ازبهرِ بوسه ای ناب   تا کی غمِ تو را من ، بر این دلم گذارم ؟   از پیکِ آن لبانت ، پُر کُن تو ساغرم را   در اِمتدادِ مَستی ، بی آن مَی ات خمارم   عاشق شدم  دوباره بشکست این دلِ من   جز دیدن رُخَت من ، دیگر غمی ندارم   من ماندم و غمِ تو ، با خاطراتِ عشقت   آواره و گریزان ، در شامِ سردِ تارم .                                     شاعر معاصر : داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون                                                                 زمستان ۱۳۹۶  ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 20:01
  ای  دلِ عاشق ، غمت از بهرِ چیست ؟   در  نظرم   مثلِ   غمت   هیچ   نیست   چون  شَبَحی    در  پی  و   همراهمی   جز تو  مرا مونس و غمخوار کیست ؟                               شاعر معاصر : داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون                                                              دی ماه ۱۳۹۶  ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 20:01
  پُر کن تو ساغرم را ، از پیکِ ناب جانت   مستم نما تو امشب  ،   با عَطرِ   میسوزد ازعَطش لب ، مارارها کن ازغم    بگذار تا  بگیرم  ،  کامی  از  آن  لبانت                                     شاعر معاصر : داوود جمشیدیان                                            زمستان ۱۳۹۶...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 20:01
  دیشب که مست بودم ، جام مَی ام ربودند   بردند  ساغرم  را  ،  خُنیاگران   شهودند     بی شَرم  ، در  آستانِ  مستی   بر چشمِ  ما  دری از ،  یغماگری  گشودند                                         شاعر معاصر : داوود جمشیدیان                                                    زمستان ۱۳۹۶ ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 20:01
  بارِ  غمِ  تو امشب  ،  افتاده  بر دل من   تاریک و  تار  کرده ، مأوا و محفل من   خَم گشت قامتم از  ،  داغِ  فِراقِ  رویَت   درنای مانده ، این آه باطل من                                  شاعر معاصر : داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون                                                            دی ماه ۱۳۹۶ ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 20:01
  داغِ فِراقَت  امشب  ،  آتش  زده  بجانم   می سوزد این تنِ من ، تا مغزِاستخوانم   بُرد از کفم غمِ تو ، سر رفته در گریبان   ماندم که تا چه گویم  ، از دردِ آن نهانم                         شاعر معاصر : داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری                                                            زمستان ۱۳۹۶ ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 20:01
  رفت از کنارِ من  او  ،  از او  نشان ندارم   غم لانه کرده  در دل  ،  دیگر  توان ندارم   با کاروان  سفر کرد  ،    جانیِ  ما   افسوس که من خبر از ، آن کاروان ندارم                                   شاعر معاصر : داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون                                                  زمستان ۱۳۹۶                               ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 20:01
  یادِ  آندم   که  بهارم عشق  بود   گشتم عاشق در کنارم عشق بود   در شبِ  تنهایی ام   تا  به  سحر   همدمِ  آن  حالِ زارم  عشق  بود                           شاعر معاصر : داوود جمشیدیان                                     بهمن ۱۳۹۶...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 20:01
  بِنگر به رُخَم که بس غمین است هنوز   از  دوریِ  تو   دلم  حزین  است  هنوز   جز   درگه   تو   مرا   نبود  قبله گهی   خاکِ  تو  نیایشِ   جبین   است   هنوز                                   شاعر معاصر : داوود جمشیدیان                                            بهمن ماه ۱۳۹۶...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 20:01